Zapraszam do udziału w grupie psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie psychodynamicznym.
Grupa będzie liczyć ok. 6-7 uczestników i rozpocznie się latem br. Planowany czas trwania grupy wynosi 1rok i 2 miesiące.
Sesje będą odbywać się w poniedziałki o godz. 18:30-20:00 (1,5h) w gabinecie przy ul. Zofii Nałkowskiej 5 m.59.

Grupa jest szczególnie polecana osobom chcącym pracować nad:
– budowaniem poczucia własnej wartości
– zrozumieniem i wykorzystaniem swojego potencjału i mocnych stron, ale także identyfikacją i zmianą tych słabych i ograniczających
– zmianą nieadaptacyjnych sposobów zachowania będących często przyczyną cierpienia i poczucia nieadekwatności w relacjach z innymi ludźmi
– budową satysfakcjonujących związków
– lepszym rozumieniem siebie, większym wglądem w  świadome i nieświadome motywy postępowania
– poczuciem odpowiedzialności i wpływu na własne życie
– znalezieniem swojego miejsca i drogi życiowej

Grupa jest świetną okazją do uzyskania niezwykle cennych informacji dotyczących sposobu funkcjonowania w relacjach, ale również do przyjrzenia się, jak reakcje i zachowania innych wpływają na naszą samoocenę i samopoczucie.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszę o kontakt telefoniczny bądź zgłoszenia mailowe.
W pierwszym kroku niezbędne są 3 konsultacje diagnostyczne. Ich celem jest określenie problemu, z którym przyszedł Pacjent i dobranie możliwie najskuteczniejszego sposobu terapii.

Zapraszam,
Ewa Kawecka