Wykształcenie:

2013 certyfikacja INTERNATIONAL COACHING COMMUNITY (international coach ICC)

2011- 2013 JOB-COACHING – DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIERY
3-semestralne studia podyplomowe SWPS Warszawa

2007- 2008 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
2-semestralne studia podyplomowe SWPS Warszawa

2007- certyfikacja SLG THOMAS INTERNATIONAL

1998- 2002 ZARZĄDZANIE I MARKETING studia magisterskie SGH Warszawa

1998- 2001 FINANSE I BANKOWOŚĆ studia magisterskie SGH Warszawa

inne:
j.angielski i j. niemiecki biegle
szereg szkoleń z zakresu komunikacji, zarządzania emocjami, asertywności, pracy z ciałem (terapia przez ciało metodą A. Lowena) oraz z tzw. miękkich kompetencji biznesowych

Wszystkie certyfikaty od 2004 r. udostępniam na życzenie.