„Każdy pracownik, który odchodzi, nie przestaje być przedstawicielem twojej firmy.”
Jack Welch

Outplacement jest systemem zwolnień monitorowanych powiązanych z programem wsparcia dla pracowników, mającym na celu pomoc w znalezieniu innej pracy bądź rozpoczęciu nowej kariery. Program obejmuje pomoc w określeniu możliwości dalszego rozwoju kariery poprzez wgląd we własne umiejętności, osiągnięcia, sukcesy na polu prywatnym i zawodowym, ocenę psychologiczną pracownika (stworzenie profilu osobowości), określenie możliwych do objęcia przez zwalnianego pracownika stanowisk pracy oraz ocenę jego szans na rynku pracy.
W procesie outplacementu wspólnie z pracownikiem określamy jego cel zawodowy, a następnie kreślimy plan działania. Co ważne, wspieramy pracownika w pisaniu CV takiego, które jest historią jego sukcesów, a nie chronologicznym spisem zajmowanych stanowisk pracy, pomagamy w tworzeniu listów motywacyjnych odpowiadających na potrzeby konkretnego pracodawcy i przemawiających językiem jego korzyści, ćwiczymy rozmowy rekrutacyjne, tak aby kandydat potrafił zaprezentować swoje mocne strony i talenty.
Zakres outplacementu jest uzależniony od rodzaju stanowiska zajmowanego przez danego pracownika lub grupę pracowników i na potrzeby każdego pracodawcy jest przygotowywany indywidualnie. Zazwyczaj obejmuje jedno spotkanie grupowe i 2-5 spotkań indywidualnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.