„Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach. Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych.”
James Harrington, autor „High Performance Benchmarking” Global Business

Wiele firm z sektora MŚP nie posiada profesjonalnego działu HR, gdyż ze względów stricte finansowych jest to po prostu nieopłacalne. Z drugiej strony jednak nierzadko obserwuje się brak spójnej polityki personalnej prowadzącej od planowania zasobów poprzez rekrutację, rozwój pracowników, ich motywowanie, do utrzymania najlepszych dla organizacji. Wszystkie narzędzia funkcjonujące w organizacji powinny być spójne, logicznie ze sobą połączone i oparte na modelu kompetencji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw oferujemy zryczałtowaną usługę kompleksowego wsparcia w zakresie HR. Razem z klientem budujemy spójny ze strategią i kulturą organizacji model kompetencyjny, określający jakie zachowania pracowników mają decydujący wpływ na jej sukces. W zakresie uzgodnionego ryczałtu przeprowadzamy zgodne z modelem kompetencji procesy rekrutacyjne oraz zajmujemy się rozwojem pracowników (DC, zarządzanie szkoleniami, budowanie ścieżek karier, zarządzanie talentami). Wspieramy też pracodawcę w stworzeniu precyzyjnego, przejrzystego i przede wszystkim sprawiedliwego systemu ocen, odpowiadającego na dwa podstawowe pytania: co dany pracownik robił dobrze i w których obszarach powinien poprawić swoją wydajność.

Zapraszamy do kontaktu.