„Coaching jest inwestycją firmy w stały i dalekosiężny rozwój. Dodatkową korzyścią z coachingu może stać się wzmocnienie lub zapoczątkowanie bardzo pożądanego w biznesie „respektowania zasad ekologii” (w szerokim rozumieniu). Mowa m. in. o umiejętności planowania długofalowych działań i skutków, zamiast niszczącej stabilność firmy polityki „gaszenia pożarów”, która polega na inwestowaniu ogromnej uwagi i energii w działania reaktywne, natychmiastowe, najczęściej związane z dużym naciskiem i stresem, a co za tym idzie pośpieszne, niewystarczająco przemyślane i kosztowne. Nawet, jeśli rozwiązują jakiś teraźniejszy problem, to najczęściej i tak owocują komplikacjami w przyszłości, ponieważ nie są w stanie dotrzeć do źródła problemu. Praktycznie nigdy nie odnoszą się do istoty tego, na co teoretycznie są odpowiedzią.”
ICC Poland

Business coaching/ coaching organizacyjny najczęściej prowadzony jest w miejscu pracy i jako taki święci obecnie triumfy w dziedzinie biznesu. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że dobrze poprowadzony coaching może wpływać pozytywnie na motywację i wyniki pracowników oraz jakość relacji w środowisku pracy.

Business coaching dedykowany jest osobom na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych.
Najczęściej zamawiany jest w przypadku gdy:
– menedżer pomimo posiadanej wiedzy i umiejętności nie osiąga uzgodnionych wyników;
– istnieje podejrzenie, że menedżer boryka się z jakimś problemem, niekoniecznie natury zawodowej, który silnie rzutuje na jego efektywność w pracy;
– menedżer przeszedł niezliczoną ilość szkoleń z zakresu motywacji pracowników, wciąż jednak nie posiada dostatecznej charyzmy, aby pociągnąć za sobą swój zespół i być dla niego inspiracją;
– istnieje konflikt w zespole, który pomimo usilnych prób rozwiązania trwa, powodując trudności na poziomie ogólnofirmowym;
– pracownik z dużym potencjałem dostał awans, jednak nie może się odnaleźć w nowej roli;
– pracownik przygotowywany jest do awansu, zanim on jednak nastąpi musi uzyskać głębszy wgląd we własne funkcjonowanie, nauczyć się korzystać z posiadanych zasobów, a także pokonać gremliny stojące na drodze jego sukcesu;
– następuje zmiana misji i wartości firmy, która pociąga za sobą konieczność dostosowania standardu zachowań pracowników.

Business coaching nie jest zazwyczaj adresowany do menedżerów, których braki w wiedzy bądź umiejętnościach mogą być uzupełnione na standardowych szkoleniach.

Efekty coachingu są mierzalne na poziomie zachowań, co znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach wykonywanej pracy.

Zapraszam do lektury artykułów poświęconych tematyce rozwoju osobistego i zawodowego dostępnych w zakładce BLOG.