„Ci z nas, którzy chcą odmienić swoje życie, są do tego zdolni. Co więcej – nie mają innego wyjścia.”
W. Eichelberger

Life coaching jest przede wszystkim procesem zmiany, która zapoczątkowana w jednym obszarze życia wywiera pozytywny wpływ na pozostałe. To czas, w którym klient spogląda całościowo na swoje życie, zastanawia się, po co żyje, kim jest i dokąd w tym życiu zmierza. Poruszone zostają najgłębsze poziomy piramidy Dilts’a – duchowość, misja, tożsamość i wartości.

Zrzut-ekranu-2013-05-15-godz.-19.38.39

Założeniem coachingu jest przekonanie, że człowiek jest najlepszym możliwym ekspertem od samego siebie. Posiada on wewnętrzną mądrość, która wydobyta na powierzchnię pozwala odnaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. W procesie life coachingu coach wspiera klienta w uświadomieniu sobie własnych, niepowtarzalnych zasobów, pozwala przyjrzeć się motywacji ukrytej w wartościach, a także zdefiniować najskuteczniejsze strategie osiągania celu.

Rezultatem coachingu jest polepszenie jakości życia i zwiększenie satysfakcji z ważnych dla klienta obszarów. Klient działa w sposób bardziej świadomy, wewnętrznie spójny, poznaje też narzędzia, dzięki którym w przyszłości będzie mógł radzić sobie sam bez wsparcia coacha.