Proces coachingu ma na celu ŚWIADOMĄ ZMIANĘ w pożądanym kierunku. W coachingu klient definiuje, gdzie jest i dokąd zmierza, czyli jaki jest jego cel. Nie ma coachingu bez zdefiniowania celu, celu zgodnego z misją i wartościami klienta. Zmiana może dotyczyć życia zawodowego bądź prywatnego, jedno wpływa na drugie, a człowiek jest całością i tak właśnie, jako jedną całość, traktuje klienta coaching holistyczny.  Aby dokonać zmiany konieczny jest wgląd w siebie, w to gdzie jestem, dokąd zmierzam, jakie są moje wartości i jaka jest moja misja w życiu. Sam wgląd jednak nie wystarczy, niezbędne jest działanie, wyjście ze strefy komfortu, otwarcie się na nowe doświadczenia.
Wśród najważniejszych korzyści z coachingu wymienić trzeba chociażby:
– wprowadzanie świadomych zmian, zmian zgodnych ze sobą – z tym, jaki naprawdę jestem, z wartościami i misją, jaką mam do spełnienia w życiu;
– wypracowanie optymalnych rozwiązań w obszarze realizowanych działań;
– znacząca poprawa jakości życia – klienci mówią, że czują się bardziej sobą, przestają być skrępowani tym, co inni o nich myślą, mówią i czego od nich oczekują;
– zwiększenie samoświadomości – jak działam, jakie przekonania determinują moje zachowanie, o czym świadczą moje wybory życiowe, jaką mam strategię osiągania sukcesów;
– pokonywanie gremlinów – największych lęków, obaw, ograniczających przekonań;
– ukierunkowanie na przyszłość, cel i rozwiązania;
– poznanie zarówno swoich mechanizmów jak i zewnętrznych narzędzi, które umożliwiają samodzielne, bez wsparcia coacha, dokonywanie zmian w przyszłości.

W moim odczuciu coaching jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą kreowania życia, jakim warto żyć.