„Jeżeli praca w jakiejś mierze nie ekscytuje cię – przez samo to, na czym ona polega – nie zadamawiaj się w niej.”
Jack Walsh

Coaching kariery przeznaczony jest zarówno dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową, jak i dla tych, którzy chcą zmienić jej bieg.

Coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym sensu stricte, coach nie udziela rad, nie sugeruje, nie naprowadza. Coach jest lustrem, w którym klient może przyjrzeć się całemu sobie, zobaczyć własne zasoby, zastanowić się nad miejscem, w którym jest i do którego chciałby dojść. W procesie coachingu klient definiuje swój cel zawodowy- taki, który jest ekologiczny, czyli będący w harmonii z innymi ważnymi obszarami jego życia. Istotnym jest uważne przyjrzenie się własnym strategiom osiągania sukcesu, zdefiniowanie zasobów, motywatorów, przekonań, zarówno tych świadomych, jak i tych, o których klient nie mówi wprost, a które widoczne są w jego zachowaniach.

Celem coachingu kariery jest zapewnienie sobie przez klienta satysfakcjonującego rozwoju kariery zgodnego z jego aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami.

Proces coachingu kariery zazwyczaj składa się z 2-4 sesji, w zależności od tematyki, z którą przychodzi klient. Ale uwaga, prawie połowie klientów wystarcza jedna 1,5-godzinna sesja pod warunkiem gruntownego przygotowania i intensywnej pracy na samej już sesji 🙂

Zapraszam do lektury artykułów poświęconych tematyce zmiany pracy dostępnych w zakładce BLOG.