COACHING

 

„Coaching jest procesem – pięknym procesem. Coaching jest połączeniem wglądów i działań – stąd bierze się jego skuteczność. Coaching jest dyscypliną coraz bardziej znaną, poszukiwaną i promowaną. Jest dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, do jego aktualnych możliwości, do jego specyficznych i wyjątkowych zasobów. Coaching jest szansą na rozwój nie tylko kompetencyjny, ale i osobowościowy. Niewątpliwie podczas dobrze prowadzonego procesu następuje również poszerzenie świadomości klienta. Coaching jest jedną z tych dyscyplin, które stwarzają człowiekowi nową szansę przemiany życia – zarówno własnego, jak i Życia w ogóle”. ICC Poland

 Czym jest, a czym nie jest coaching?

Coaching, który prowadzę zgodnie z metodologią ICC, jest coachingiem holistycznym, który w odróżnieniu od coachingu „on-the-job”, pracuje w oparciu o misję, tożsamość, wartości i przekonania klienta. Coaching holistyczny uwzględnia całą osobę, z jej przeszłością, teraźniejszością, przyszłością oraz ze wszystkimi rolami, które pełni ona w życiu. Coaching koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowuje na przyszłość i na rozwiązania. Coach i klient pozostają w partnerskiej relacji opartej na równości, otwartości i wzajemnym zaufaniu. Założeniem coachingu jest, że klient posiada w sobie wszelkie zasoby, dzięki którym może rozwiązać swój problem. Tym co daje coach jest uważna obecność, empatyczne słuchanie, stawianie odpowiednich pytań w odpowiednim momencie procesu coachingowego oraz udzielanie niezbędnej informacji zwrotnej. Coach ma pytania, a klient odpowiedzi. Coaching nie jest doradztwem. Dobrych rad mamy na co dzień pod dostatkiem i wystarczy. Coach nie daje gotowych rozwiązań, nie sugeruje, nie podpowiada. Coach jest lustrem, w którym klient może się sobie uważnie przyjrzeć.  

 Cel coachingu

Celem coachingu jest świadoma zmiana w pożądanym kierunku. Aby mogła ona nastąpić musi zajść równowaga między wglądem a działaniem. Rozwój nie polega na tym, aby wiedzieć więcej, tylko aby działać inaczej. Mądrość człowieka poznajemy nie po tym, co mówi, ale po sposobie, w jaki działa.  

 Zasady procesu coachingowego

Coaching jest procesem, a nie jednorazowym spotkaniem. Jednorazowe spotkanie jest interwencją, która może być przeprowadzana metodami coachingowymi. Proces coachingowy składa się standardowo z 5 +/- 1 sesji, każda trwa 2 godziny zegarowe. Coaching jest zgodny z naturalną zmianą człowieka, stąd sesje odbywają się raz na 3-4 tygodnie. Zazwyczaj po zakończonej sesji klient otrzymuje zadanie domowe, które stoi w absolutnej zgodzie ze światem wartości klienta, a przy tym stanowi dla niego wyzwanie. Mówi się czasem, że coaching dzieje się pomiędzy sesjami. Coaching zawsze jest dobrowolny, a klient sam określa tematykę sesji. Coacha obowiązuje zasada całkowitej poufności informacji. Zasada ta przejawia się również w coachingu, który prowadzę w ramach organizacji. Oznacza to, że nie ujawniam ani przełożonym, ani działowi HR, jakichkolwiek informacji, w których posiadaniu znalazłam się podczas sesji z klientem. Dokonywanie wglądów i wprowadzanie zmian jest możliwe tylko w atmosferze otwartości, bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Efekt coachingu jest mierzalny poprzez zmianę w zachowaniach klienta.

 
Sesje odbywają się w gabinecie przy ul. Zofii Nałkowskiej 5 m. 59, położonym ok. 5 minut pieszo od stacji metra Słodowiec.
Sesja coachingowa zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie i trwa 1,5h.
Koszt 1,5 godzinnej sesji coachingowej dla klientów indywidualnych wynosi 380 PLN.
 
Szczegółowe zasady procesu coachingowego opisane są w zakładce ZASADY WSPÓŁPRACY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.
 
Zapraszam serdecznie do lektury artykułów z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego w zakładce BLOG.